LANGUAGES

MENU
Nábor Aff's → Hledám oblíbené blogy
Dotazy pro adminku

Citáty a motta

Anglické věty 0.4

3. listopadu 2011 v 19:18 | Angelika <333

A reconciled friend is a double enemy.
(Usmířený přítel je dvojnásobný nepřítel.)

A friend to everybody is a friend to nobody.
(Přítel každému není nikomu přítelem.)

A friend is another self.
(Přítel je mé druhé já.)

A friend in need is a friend indeed.
(V nouzi poznáš přítele.)

Before you make a friend, eat a bushel of salt with him.
(Dřív, než se s někým spřátelíš, odjez s ním kopec soli.)

Friendship, the older it grows, the stronger it is.
(Přátelství, čím víc zestárne, tím je silnější.)

God defend me from my friends; from my enemies I can defend myself.
(Bůh mě ochraň před mými přáteli, před nepřáteli se ochráním sám.)

It is good to have some friends both in heaven and hell.
(Je dobré mít přátele jak v nebi, tak v pekle.)

Misfortunes make foes of friends.
(Neštěstí dělá z přátel nepřátele.)

One may mend a torn friendship, but it soon falls in tatters.
(Člověk může spravovat zpřetrhané přátelství, ale stejně brzy vezme za své.)

Real friendship does not freeze in winter.
(Skutečné přátelství v zimě nezamrzne.)

Tell nothing to thy friend that thine enemy may not know.
(Neříkej nic svému příteli, co by nesměl vědět tvůj nepřítel.)

When a friend asks, there is no tomorrow!
(Když žádá přítel, není žádné zítra!)

Citáty 3.9

11. listopadu 2010 v 20:29 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
 • Šťastný chce být každý člověk. I ten, který se nakonec oběsí.
 • Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
 • Koho milujeme, toho nejsme nikdy pevně rozhodnuti opustit, i kdyby nám sebevíc ublížil.
 • Největším štěstím v životě člověka je vědomí, že nás někdo miluje proto, jací jsme, nebo spíše přesto, jací jsme.
 • Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.
 • Šťastná je jen duše, která miluje.
 • Muž chce být první láskou ženy, žena poslední láskou muže.
 • Milovat neznamená hledět jeden do druhého, ale pohlížet společně jedním směrem.
 • Mlč! Protože slova v lásce jsou nedostačující.
 • Blázni májí rádi bláznivé věci. Jak se mám tedy stát bláznem když bláznivé věci odsuzuji? Nejsem tedy bláznem?

Citáty 3.8

4. listopadu 2010 v 20:08 | Angelika <333
 • Je třeba být si trochu podobni, abychom si rozuměli, ale trochu rozdílní, abychom se milovali.
 • Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou již ze tří čtvrtin mrtví.
 • Říkáme, že čas utíká, ten ale nemůže. Jen my chvátáme životem.
 • Přátelství znásobuje štěstí a zeslabuje bolest, když se rozdělíme o jedno i druhé.
 • Není vítěz ten kdo zvítězil, ale ten kdo miloval, zrazen byl a přece odpustil.
 • Chceš-li přítele, buď také přítelem, jiný recept neexistuje.
 • Opravdový přítel není ten co tě drží za ruku, ale ten co se dotýká Tvého srdce.
 • Láska je stejná jako Sluce, nevybírá si, koho zahřeje.
 • Když jsem smutná, jsem jako uhasínající cigareta. Stačil by ohýnek a já bych vzplanula, pro všechny je však jednoduší mě típnout.
 • Jsem taková jaká jsem. Pomluvami mě nezměníš, ale když mi to řekneš do očí, zamyslím se nad tím.

Citáty 3.7

7. října 2010 v 23:13 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
 • Strach lže a ty mu věříš.
 • Nikdy neměj strach ze stínů. Prostě znamenají, že někde nablízku svítí světlo.
 • Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
 • Každý je tak trochu ignorant, ovšem každý v něčem jiném.
 • Pokud chcete, aby byly známy vaše dobré vlastnosti, vyzdvihujte přednosti jiných lidí.
 • Nevím, je-li láska štěstí; v každém případě však je to nejpůvabnější neštěstí, jež nás vůbec mohlo potkat.
 • Jak lehko je být filosofem na papíře, ale jak těžko ve skutečnosti.
 • Mnohý ti dá radu, jak přeplavat moře, ale málokterý tě vytáhne z louže.
 • Až teprve naše společná láska mi ukázala co je v životě důležité. Teď vím, že štěstí je jen poloviční, když se o něj nemáš s kým dělit, a že smutek je dvojnásobný, když Ti z něj nemá kdo pomoci. S Tebou jsem poznala, co to znamená opravdu milovat a jaké to je, když je moje láska opětována...
 • Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.

Citáty 3.6

2. října 2010 v 16:12 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
 • Kdyby něco, tak že nic.
 • Samí vole a stádo nikde
 • Mládeži do 18 nenalévat, mládež je šikovná naleje si sama.
 • Život je boj, láska je hřích a tak si pamatuj, že vyhraje smích.
 • Každý den na tebe čeká nejméně jeden blbec, který je ochoten zkazit ti náladu.
 • I pád na držku je pohyb dopředu.
 • Život je dlouhý dost, pokud víš jak ho prožít
 • Vyhrávat znamená nemít strach z porážky.
 • Smích léčí jen ty, kteří se umějí smát.
 • Nejmocnější je ten, kdo přemůže sám sebe.

Citáty 3.5

9. srpna 2010 v 18:10 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
 • Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása přijde sama.
 • Pro krásu těla naletí člověk na ošklivost duše.
 • Všechno má svou krásu, ale ne každý ji vidí.
 • Každý člověk se stává hezčím, když má radost.
 • Zdraví a veselá mysl jsou zdrojem krásy.
 • Láska nespočívá v tom, že se lidé na sebe dívají, ale že hledí společně jedním směrem.
 • Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.
 • Teprve když jsme našli lásku, víme co nám v životě chybělo.
 • Je krásné mít někoho rád, však ještě krásnější ho nikdy nezklamat.
 • Miluji Tě ne proto, že Tě potřebuji, ale potřebuji Tě, protože Tě miluji.

Citáty 3.4

6. srpna 2010 v 15:59 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
 • Pro lásku bych třeba zemřel, pro život jsem se narodil.
 • Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří.
 • Láska je prsten a prsten nemá konce.
 • Láska je štěstí, které si dáváme navzájem.
 • Smrt není tak tragická jako láska.
 • Láska stojí za trochu slz, ale ne za život.
 • Láska kvete vždy a všude, jenom nevíš, co z ní bude.
 • Miluj málo, ale dlouho.
 • Láska udělá z každého normálního člověka blázna.
 • Láska, která zestárla se změnit neumí.

Citáty 3.3

4. srpna 2010 v 18:03 | Angelika <333
 • Každý v sobě nosí hřbitov svých lásek.
 • Nic není nesnadné pro toho, kdo miluje.
 • Šťastný člověk nevnímá čas.
 • Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.
 • Největší štěstí je, když člověk ví, proč je nešťasten.
 • Dva milostné dopisy píšeme těžko - první a poslední.
 • Jsi šíp, co zasáhl mé srdce. Jsi provaz, co spoutal mé ruce. Jsi oheň, u kterého se hřeji.
 • Nejlíp se umírá s milovaným člověkem.
 • Jsem krutý i něžný - jsem život.
 • Pravda je až u dna studny, která nevysychá.

Citáty 3.2

11. července 2010 v 15:02 | Angelika <333
 • Odřekni se života, logiky, světa, prostě všeho - jen lásky ne.
 • Odpouštíme do té míry, do jaké milujeme.
 • Proč mi všichni říkají mlč, když si chci promluvit? Proč mi všichni říkají nebreč, když se mi chce plakat? Proč mi všichni říkají miluj, když není kdo by mě měl rád? Budou mi také všichni říkat dýchej, až budu umírat?!
 • Miluj, jako by Tě nikdo nikdy nezranil. Pracuj, jako bys nepotřeboval peníze. Tancuj, jako by se nikdo nedíval. Zpívej, jako by Tě nikdo neposlouchal. Žij, jako bys žil v ráji.
 • Jen pro kouzlo vzpomínek nám stačí žít.
 • Naši známí přicházejí a zase odcházejí, ale nejlepší přátelé zůstávají.
 • Člověk přišel na svět proto, aby tady byl, pracoval a žil. Jen moudrý se snaží náš svět postrčit dál, posunout výš. A jen vůl mu v tom brání.
 • Usmívejte se. To většinou lidi rozhází, protože neví, co si o nich myslíte.
 • Smích a úsměv jsou brány, jimiž se dá do člověka propašovat mnoho dobrého.
 • Ze všech živočichů se jen člověk umí smát, ač k tomu vlastně má nejmíň důvodů.

Citáty 3.1

9. července 2010 v 14:01 | Angelika <333
 • Úsměv je světlo, které při pohledu do očí naznačí, že srdce je doma.
 • Budete-li potlačovat hněv, potlačíte i radost.
 • Od života dostanete to, čím se zabýváte ve svých myšlenkách. Myslete, chovejte se a mluvte negativně a Váš svět bude také negativní. Myslete, chovejte se a mluvte s nadšením a budete se cítit šťastně.
 • Neštěstí je v tom, že ženy, které jsou šťastné, se s tím nespokojí.
 • V smutku si vystačíme i sami se sebou. Ale když chceme prožít plné štěstí, musíme se o něj s někým podělit.
 • Člověk musí zůstat úplně sám, aby všechno pochopil.
 • Opravdu se nemusíš něčím stát. Ale je užitečné pochopit, že oheň pálí a že když prší, tak je hlína mokrá.
 • Vše, co musíme udělat, aby se nám dostalo pomoci, je o ni požádat.
 • Každý člověk má čtyři tváře. Jednu, kterou ukazuje. Jednu, kterou skrývá. Jednu, o které si myslí, že je pravdivá. A jednu, která pravdivá je.
 • Když se ti v jeden krásný den na střepy rozbije tvůj sen, tak nebreč a zatni pěsti, vždyť střepy přinášejí štěstí.

Citáty 3.0

8. července 2010 v 16:41 | Angelika <333
 • Vinen není ten, kdo pistoli vynalezl, ale ten, kdo z ní střílí.
 • Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.
 • Časy se mění, a my se měníme s nimi.
 • Ničeho se nebojím, protože nic nemám.
 • Čas je nejlepší učitel, bohužel nemá vždy ty nejlepší žáky.
 • Člověk potřebuje 2 roky, aby se naučil mluvit a 60 let, aby se naučil držet jazyk za zuby.
 • I nedokonalý život bývá krásný.
 • Neztrácej čas pro někoho, kdo ho nechce trávit s tebou.
 • Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
 • Velká láska nepředpokládá nic více než milovat člověka takového, jakým je.

Citáty 2.9

8. července 2010 v 11:35 | Angelika <333
 • Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.
 • Proč předpokládat, že někdo zachová tvé tajemství, když ani ty sám jsi ho nedokázal zachovat?
 • Naučila jsem se, jak se schovat před ostatními, ale pochybuji, že někdy zjistím, jak se ukrývat sama před sebou.
 • Myslel sis, že svou přítomností mi jen ubližuješ. Netušil jsi však, že když se zabiješ, ublížíš mému srdci a zabiješ nás oba dva.
 • Smrt může být přítěží, smrt může být vysvobození. Neproklínej ji, smiř se s ní.
 • Zlomil jsi mi křídla, tak se mě neptej, proč chodím po zemi.
 • V očích máme zapsanou celou duši.
 • Je velmi snadné někomu ublížit, ale jen málokdo umí pomoci zahřát Tvé bolavé srdíčko.
 • Když mluvíte se ženou, poslouchejte především, co vám říkají její oči.
 • Když budeš vědět, že pláčeš pro Toho, koho máš rád, budeš vědět, že tohle je láska.

Citáty 2.8

5. července 2010 v 10:23 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
 • Nevěř vždy tomu, kdo do očí se ti divá, i faleš se v krásných očích skrývá.
 • Nauč se smát i se slzami v očích, pomalu kráčet i když pospícháš. Nauč se hladit se zaťatou pěstí a jen tak poznáš, jak krásný život může být.
 • Vzdát se je horší, než být poslední.
 • Chyba je, když věříš každému. Ale chyba je i to, když nevěříš nikomu.
 • Když se budeš zlobit na člověka a nebudeš mu moci odpustit, zkus se zamyslet nad tím, jestli jsi chybu neudělal(a) ty.
 • Kdo neumí mlčet, neumí ani promluvit.
 • Každý se chová k lidem, tak jak se kdy chovali oni k němu. Dříve jsme důvěřovali autoritám jen proto, že byli na vrcholu. Dnes nevěříme nikomu a ničemu. Důvěru je třeba si zasloužit.
 • Nejjednodušší způsob, jak něco udělat, je nikoho se neptat.
 • Už vím, proč ti tolik vadí, když říkám svůj názor. Ty se bojíš, že mám pravdu.
 • Žena je něžnější než květ, ale v určitých situacích tvrdší než kámen.

Citát

20. června 2010 v 18:33 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
Opustíš-li mne, nezahynu. Opustíš-li mme zahyneš.

(z básně Země mluví, ze sbírky Okno, Viktor Dyk)

Citát

24. února 2010 v 19:55 | Angelika <333
mojeduse.blog.cz
Voníš víc než jarní růže, už mi nikdo nepomůže, chci být s Tebou ve dne, v noci, mít Tě celou ve své moci. Žít s Tebou až do skonání, toužím po Tvém zavolání.

Zdroj her-world.blog.cz
 
 

Reklama